www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 1 day ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 1 day ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 2 days ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 4 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 4 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 4 days ago

Mark Shuttleworth (Eerste Afrikaan in die Ruimte)

Posted by Paul Joubert on Wednesday, September 23, 2015 Under: Ken jy jou land?
Op 25 April 2002, toe Mark Shuttleworth in die Sojoes-ruimtetuig klim wat hom na die Internasionale Ruimtestasie (IRS) sou neem, het hy die eerste Suid-Afrikaner in die ruimte geword. 

Shuttleworth, 'n Suid-Afrikaanse Internetmiljardêr en die wêreld se tweede ruimtetoeris, is op 18 September 1973 in Welkom gebore en het in Kaapstad grootgeword. In 1995, gedurende sy finale jaar aan die Universiteit van Kaapstad, het Shuttleworth Thawte Consulting, 'n Internet-konsultasiemaatskappy, gestig. Die maatskappy se fokus het verskuif na Internetsekuriteit vir elektroniese handel, en dit het die eerste maatskappy buite die VSA geword wat 'n webbediener ontwikkel het wat volledige e-handelsekuriteit kon bied.

Thawte was die voorste Sertifiseringsmaatskappy buite die VSA toe dit in 1999 vir 'n bedrag van R3,5 miljard deur VeriSign in die VSA gekoop is. Shuttleworth is by Starstad opgelei, en die Sojoes is gelanseer vanaf Baikonoer, wat nie in Rusland is nie, maar in die buurland Kazakstan. Dit is ook waar die Baikonoer-ruimtesentrum of Cosmodrome is, wat Shuttleworth se tuiste was in die week voor sy geskiedkundige reis. Sy Russiese bynaam vir die reis was Boeranof. Baikonoer het die wêreld se oudste lanseerbasis vir ruimtevlugte. die wêreld se eerste satelliet, die Spoetnik, is in 1957 daarvandaan gelanseer, en Joeri Gagarin, die eerste mens in die ruimte, is vier jaar later daarvandaan ruimte toe.

Die Amerikaners noem hul ruimtereisigers 'astronauts', terwyl die Russiese ruimtevaarders bekend is as 'cosmonauts'. Vir Mark Shuttleworth is 'n nuwe naam - 'afronaut' - geskep omdat hy die eerste Afrikaan in die ruimte was.

Die IRS wentel om die aarde op 'n gemiddelde hoogte van byna 400km. Toe Mark Shuttleworth op die IRS was terwyl dit oor Suid-Afrika getrek het, was hy nader aan die huis as toe hy in Moskou was. Die Concorde-vliegtuig het op 'n hoogte van 17km gevlieg, en 'n Boeing vlieg op 'n hoogte van 12,5km. Die Concorde het teen 2,400 km/h gevlieg, terwyl die Boeing teen ongeveer 640 km/h vlieg. Die snelheid van klank is 1,233 km/h (of Mach 1). Die IRS beweeg teen 'n snelheid van 28,000 km/h. Die bouwerk aan die IRS, naas die maan die swaarste voorwerp wat in 'n wentelbaan om die aarde is, het in 1998 begin. Terwyl die stasie nog in 'n beplanning stadium was, het president Ronald Reagan van Amerika die oorspronklike naam, Freedom, aangekondig. Dié naam is verander na die Internasionale Ruitestasie nadat Rusland by die projek aangesluit het.

Die Russiese Mir-ruimtestasie was die eerste permanente ruimtestasie wat om die aarde gewentel het, maar dit is vroeg in 2002 teruggebring aarde toe, en het in die Stille Oseaan geval. Mir beteken 'vrede'. Amerika, Japan, Kanada, Brasilië en 11 ander lande, wat almal aan die Europese Ruimteagentskap behoort, was betrokke by die ontwikkeling an die IRS.

Nog drie jaar se ruimtebesoeke aan die IRS sal nodig wees voordat dit voltooi is. Die stasie bied huisvesting vir sewe ruimtevaarders, wat tot ses maande op 'n slag daar kan woon. Die IRS het agt sonpanele wat sonstrale in elektrisiteit kan omskep. Dit wentel sowat 16 maal per dag om die aarde, wat beteken dat die ruimtevaarders elke dag 16 sonopkomste en sonderondergange sien! Ekstra elektrisiteit word in batterye geberg vir die tye wanner die IRS in die aarde se skaduwee beweeg. 

Een van die dinge wat Mark Shuttleworth met sy reis probeer regkry het, was om kinders daarvan bewus te maak dat wiskunde en wetenskap interessant kan wees. Sy maatskappy het ook die Hip2b2-projek gestig om belangstelling in dié vakke te bevorder. Die ander twee bemanningslede was Joeri Gidzjenko (40, bevelvoerder), wat voor die vlug reeds 330 dae in die ruimte deurgebring het op Mir en die IRS, en die vlugingenieur Robero Vittori, 'n Italiaanse toets- en veglieënier. 

Hulle het na die IRS gereis in 'n Sojoes TM 34-kapsule, wat in Rusland gebou is. Die tuig was 7,5m lank en het net meer as 7 ton geweeg. Dit is deur 'n Sojoes U-vuurpyl gelanseer, en het die IRS na 'n dag lank bereik. Shuttleworth het verskeie wetenskaplike eksperimente uitgevoer gedurende die 10 dae wat hy in die ruimte was. Hy het die wêreld se eerste  eksperiment gedoen om die invloed van gewigloosheid op die ontwikkeling van stamselle en embrio's te bestudeer. 'n Ander eksperiment het die invloed van mikro-aantrekkingskrag op die kardiovaskulêre stelse en spiere bepaal. Die derde eksperiment was 'n poging om HIV-proteïene in gewiglose toestande te kristalliseer in die hoop dat dit 'n akkurate beeld van die virusstruktuur sal gee wanner X-strale daarvan geneem word. Die eksperimente was onder die beheer van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes van die Universiteite van Kaapstad, Stellenbosch en Port Elizabeth, in samewerking met Russiese ruimtewetenskaplikes. 

Van Lill se Suid-Afrikaanse Trivia
Dawid van Lill
ISBN 1-86872-927-3

In : Ken jy jou land? 


Tags: mark shuttleworth  irs  internasionale ruimtestasie  thawte consulting  srarstad  sojoes  baikonoer  cosmodrome  afronaut 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola