www.myvolk.co.za

6 plays

© Amanda Strydom

https://itunes.apple.com/za/album/ek-loop-die-pad/726617554?i=726618130

https://tunein.com/radio/Radio-Kuber-Kontrei-s263337/

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 30 April 1961

Adv. CR Swart se laaste dag as Goewerneur-generaal van SA

Die onafhanklikheidstrewe van die Nasionale Party was van die begin af in sy grondwet ingeskryf, en in 1934 is die betrokke art. 4 verander toe vir die eerste keer daarin bepaal is dat onafhanklikheid in ’n republikeinse staatsvorm verkry moet word.

Die hoof van so ’n staat sou President heet, maar tot met republiekwording was die staatshoof nog die Goewerneur-generaal. Adv. CR Swart, lank leier van die Nasionale Party in die Vrystaat en sy lewe lank vurige republikein, het op 12 Januarie 1960 die laaste Goewerneur-generaal van SA geword, ’n pos wat hy op hierdie datum neergelê het, hangende sy verkiesing tot die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961.

Posted 3 weeks ago
<p>Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…<br/></p>

Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 3 weeks ago
0 plays

© Coenie de Villiers

https://itunes.apple.com/za/album/daars-n-plek-feat-steve-hofmeyr/1417454043?i=1417454669

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 28 April 1945

Die CNO-Bewaarskool word in Pietermaritzburg geopen

Die beperking op moedertaalonderrig het groot ontevredenheid onder die Afrikaners van Natal ontketen. Uit protes teen hierdie beperking van Afrikaans as taalmedium vir onderrig, is daar op 7 Februarie 1944 in die stadsaal van Pietermaritzburg onder luide applous eenparig besluit om ’n eie CNO-Bewaarskool in die stad te stig.

Kragte is gekoördineer, en die Nasionale Instituut vir Onderwys en Opvoeding van die FAK het in samewerking met die Natalse Aksiekomitee besluit om oor te gaan tot die aankoop van ’n geskikte perseel in Pietermaritzburg waar die CNO-Bewaarskool opgerig sou word.

Daar is daadwerklik oorgegaan tot die insameling van geld, en die nodige bedrag is spoedig ingesamel. ’n Gebou is vir die bedrag van £5 500 aangekoop, en op 28 April 1945 is die CNO-Voortrekker-Bewaarskool amptelik deur prof. JC van Rooy en dr. E Greyling geopen.

Posted 4 weeks ago
0 plays

© Pieter Smith

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 27 April 1897

Chris Blignaut gebore

Met sy voordrag van ligte, humoristies Afrikaanse liedjies, wat hy self op die ukelele begelei het, het Chris August Blignaut groot populariteit geniet en die hele land in die twintiger-dertigerjare deurreis. Die plate wat hy gemaak het, het groot aftrek gekry en ’n groot rol gespeel om die Afrikaner se sanglus aan te wakker en hom aan te spoor om in sy eie taal te sing.

Hy is op 21 Julie 1974 oorlede. Die humoristiese en platvloerse het dikwels vir Afrikaans ’n deurbraak op nuwe terreine gemaak, omdat Nederlands aanvanklik gereserveer was vir die ernstiger, dieper dinge. In ’n tyd toe populêre sang gedreig het om heeltemal te verengels en die Afrikaner gekondisioneer is om sy eie taal te verag, het Chris Blignaut se vrolike en selfversekerde sang die volk aangegryp en die besef laat posvat dat dit lekker is om in Afrikaans te sing.

Posted 4 weeks ago
11 plays

© Tarryn Lamb

https://itunes.apple.com/za/album/vier-woorde/1419608465?i=1419608855

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 4 weeks ago

Lotos - land

Posted by Paul Joubert on Saturday, October 24, 2015 Under: Afrikaans: Gedigte

Lotos – land.
Opgedra met erkentlikheid aan Percival Gibbon.
“Let us swear an oath and keep it with an equal mind
In the hollow Lotus Land to live and lie reclined.” Tennyson
(1. Exodus)
Die osse stap aan deur die stowwe:
-Nie die osse van Jan F. Celliers,
Maar rooi Afrikaners en Mowwe
Van die voorste voortrekker, Naudé.

Die waens van Celliers was dit ook nie,
Want oom Neelsie se wa bly weer staan;
Praat nooit van sukkel en spook nie,
En daar voor kom die kaffers al aan.

Had Moses dit swaar met Gods ou Volk,
O laat staan nie vir Pieter Naudé;
Mismoedige Neelsies en Rouvolk
Het vir homo ook grys hare gegee.

Maar wanneer wis Pieter nie raad nie?
En vir watter gevaar sou hy stuit?
Hy word nie vervaard, ook nie kwaad nie!
Maar al bars dit hy beur tog bo uit!

So trek hul al verder en verder
En gesels as die kampvure brand;
Piet luister en skrik, - want o Herder!!
Almal droom van ‘n Luilekkerland!

(2. Kanaän, O Kanaän) 
En werklik na vele gevare
Land hule aan in ‘n skone vallei;
Geen roofdiere daar of barbare;
“Span maar uit, want die trek is verby!”

Ja hier is die Land der Belofte
En die spruitjie is hulle Jordaan;
Elkeen sweer ‘n dure gelofte,
Nooit weer t’rug na Egipte te gaan.

Die bergstrome glinster en klater
En kom skuimend bergaf na die grond,
Wat vrugte is groei langs die water,
Ryp en soet dat dit smelt in die mond.

Die koedoes kom skuur teen die waens,
Die swartwitpens drink melk uit ‘n bak,
Die blou-wildebeeste kom saens
Na die laer op hul dooie gemak.
Die bruinvolk rook deur-‘n-bank dagga
In ‘n salige niksdoen en droom;
Oom Bart se klein Bart ry ‘n kwagga
Sommer bloots sonde halter of toom.

Die rooibokke wei by die tente,
Net so mak soos die bok van ‘n wa;
‘n Landstreek van Leipoldt se lente
Waar geen lewenslas hinder of pla.

Die grond hoef hul maar net te kielie
Vir Malherbe se lande vol graan;
Of Jona se eersteprys mielie
Trou bewaak deur ‘n mak bobbejaan.

(3. Adipositas Praecox – oorgewig)
Die trekkers word al dikker en vetter
In die Luilekkerland in die kloof,
Tot skraal Piet Verster word gesetter
‘, profeet van die lekker geloof!

Geen naat wat nog hou aan ‘n baadjie,
Verantwoordelike knope spring af,
Ou maer Jan de Jaer kry ‘n vaatjie;-
Tot die hond is te lui om te blaf.

Die rietskraalste nooi word al plumper
En die vrouens versit meer geen tree,
Beweging word gaandeweg lomper;
“Wat te erg is, is te erg” sê Naudé.

(4. Naudé loquitur – Naudé praat)
“;n Vyand bedreig ons, O broeders,
En ‘n vyand op wie ons moet let;
Te glad sit jul tawwerts, O Moeders,
Trekkerswee is per slot trekkersvet!

Veel beter om eind’loos te swerwe,
Teen gevare ons man weer te staan,
As hier in gemak te verderwe
En in smorende vet te vergaan!

Veel voorspoed word later ‘n ketting,
En ‘n dwing’land die luie gemak;
Te gronde gaan ons deur vervetting;
More trek ons hier sak en pak!”

(5. Vox Populi – Stem van die mense)
“Die voorstel”, sê Koos van der Merwe,
“Sal ek graag sekondeer, Kommandant!”
“As julle twee lus het vir swerwe.

Goed – maar ons bly in Luilekkerland.”

“Hoor-hoor!” roep nou al die ou rondes,
“Wie’t dan sinnigheid nou weer te trek?
Solank as die vet maar gesond is.”
En so bly hul sit op die plek.

Die aand nog het Koos van der Merwe
En Naudé die vetspan verlaat;
Hul bene na swoege en swerwe
Is al weer van normale formaat.

Maar hoe dit met die ander gesteld is
Dit weet Nugter. ‘n Rondloper-Ier
Beweer dat hul almal gesmelt het
En derhalwe die naam Vet-rivier!

(6. Haec fabella docet – Die storie se les)
Kyk kinders en nou kom die kwessie,
Wat ‘n mens uit die storie moet leer;
Vergeet, nommer een, nooit die les nie,
Vet of maer, om jul ouers te eer!

Of mense al gekskeer of hoe maak,
Praat die waarheid rondborstig prontuit;

Onthou dat jul deure moet toemaak
En vergeet nie julle neuse te snuit!

© A.G. Visser

AG Visser se foto.


In : Afrikaans: Gedigte 


Tags: lotos-land  lotos-land a.g. visser  a.g. visser  afrikaanse gedigte 
www.myvolk.co.za Logo