O wanneer sal ons weer 
ons lied van vryheid sing;
ons helde hulde bring,
bereid wees om te veg
vir vryheid en vir reg;
weer volk wees fier en trots,
onwrikbaar soos ’n rots?

O wanneer sal ons weer 
ons volksverhaal vertel,
ons vryheidsdroom uitspel;
vereis om volk te wees,
te lewe sonder vrees;
nie meer die hoof te buig,
te trek in vreemde tuig?

O wanneer sal ons weer 
ons vryheidsvlag laat waai:
ons vaandels rond kan swaai,
in Boerwees ons verheug
weer vryheidvog kan teug:
laat ons steeds aanhou waak
tot God ons weer vrymaak!

© Pieter F. Bruwer