www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 21 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 21 hours ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 1 day ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 3 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 3 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 3 days ago

Koos Crous se hawerland

Posted by Paul Joubert on Thursday, July 11, 2013 Under: Afrikaans: Kortverhale
Dit was nog sommer vroeg die more toet ons op Morriesberg aankom. En is die dorpie dié more van de mense! "Dit moet Nagmaalnaweek wees, " sê Herklaas. "Kyk net de waens en de karre!"

"Vendusie", se ou Kemeel. "Morriesberg is mofskaapwêreld en so dié mense vendusie kin hou is nie maklik nie." Ewentewil, ons wag nog aan't ietspanne oener 'n soetdoring hier eenkant, waar die tennisbane en dinge vandag daar is, toe staan 'n paar jong kêrels nader. Nader gestaan, en ek siet hier iet die kant van 'n oog iet siet ek't hulle vir my en vir Herklaas aan't deurkyke is. Jy sil sweer ons is twee moframme en hulle is kopers. 

Ek sê toe naens vir een van hulle - so 'n ou grote; hy dra sy twee hanne so weg van sy lyf af, soos twee varkhamme - sê ek vir hom: "More. Is daar altemits iets wat ons vir julle kin doen?" "Ja, more, ja", seg hy. "Kyk ons speel vanmiddag speel ons teen Aberdeen se Kraaie en ons is twee man kort. Hoe lyk't, wil julle twee nie vir Morriesberg ietdrawwe nie?" "Ietdrawwe?", seg ek. "Ek dog ek en broer Herklaas kom rus die naweek en nou will julle hê t ons moet drawwe." Die ou grote vee sy snorbaarte mee' die agterkant van sy hand plat en hy sê: "Jy verstaan nou seker nie mooi nie - ons wil nie drawwe nie. Ons speel voetbol, Aberdeen se Kraaie het ons laasjaar iet die aarde iet geloop en vanjaar is dit ons beurt. En nou sit ons mee' twee man kort." Na't die klein misverstand toe iet die weg iet geruim is, wôre oor en weer bekend gestel en oor't toe nie hoër of laer kin nie, wô ons dorp toe genooi vir iets te ete en te drinke en voor lank gesels ek en Herklaas en die anner dertien soos ou vrinne en ons praat taktiek en ons oefen skrum en doen, en mee' die druk ons nog sommer so 'n halfwas bloekomboompie oenerstebo ok. 

Dit was die middag nog nie eenuur nie toe sit Morriesberg se mense en 'n klomp wat van Aberdeen af oorgekom het, sit hulle rigsom in die voetbolveld op paalsteiers ingeryg soos vinke om 'n koringland. Toe is daar vir g'n muis meer plek om die veld nie. Ek sê nou veld, maar eenklik was dit ou Koos Crous se hawerland wat die jaar braak gelê het, met net so hier en daar 'n kolletjie wat groen ietslaan waar die duiweltjiedorings die geilste gegroei het, en dan nou ok mee' genog van daardie harde rône Krooklippertjies wat jy maar ammelee op so 'n land kry. Hier eenkant het die tuisspan so 'n stuk  van tien, twaalf beesblase netjies op 'n hoop gegooi en die kaptein - die ou grote mee' die hamhanne - waarsku nog vir my en Herklaas ons moet net sôre 't  ons die bol heeltyd in die lug hou. Want, seg hy, raak hy grond, sien jy net 'n stoffie so' hy afblaas en dan moet eers weer nuwe blaas ingeskop wôre.

Oor't ek sulke lang treë ko' gee, sit hulle my die dag op vleuel en Herklaas het hulle net so een kyk gegee, toe sê vir hom: "Jy druk voor - jy en Balie de Klerk en Yster Wilkens sak voor in die skrum. En a' julle gesak het,hou julle net koppe laag en julle loop mee' hulle. Ons maak dië speul Kraaie vandag eers voorlaens sag en a' hulle gô uit is, hol ons kringe om hulle..." So, afgespreek, en wat die skeidsregtertjie ok op sy fluitjie blaas, vlie ons oener die Kraaie in en jy siet net klippers spat soos ons spook en beur  en trap en skop om oener die bal in te kom. Glo my, a' 'n wedstryd al oo't warm beginne het, dië dag het hy vuurwarm beginne. Sommer mee' die eerste stormloop druk Morriesberg die Kraaie oener die pale  mee' skeidsregtertjie en al oor die lyn, sommer bo-oor die dooilyn ok en teenaan die kerkof se muur vas. En wat ons teen die muur stuit,hoor ek net die kaptein brul: "OP DIE BLAAS, MANNE! OP HOM!" En mee' die druk ons sommer die hele bonder Kraaie mee' beesblaas en al oener 'n lap duiweltjiedoring in't jy net hier en daar 'n hand of been sien ietsteek. 

En wat die skeidsregtertjie die stof en die sweet iet sy oë uitgevee het, sil hy dan nie "All hênds!" skrou nie. Dit moet hy noooi't gesê het nie, want toe moet jy weet, toé vat Morriesberg vlam! Hulle het vir ons 'n nuwe beesblaas van die kantlyn af ingeskop en ons val trug agter die middellyn en die Kraaie se outjie skop af. Dit was nog g'n vyf minute nie of daar is net tien van hulle oor op die veld en Morriesberg se span het oë vir net een ding - dit is pale toe. Maar oener die wyl wat ons die Kraaie aan't ietdunne was, moet iemand die oenerste hek van die veld oopgemaak het en ou Koos Crous se Jerseybul agter die ruik van die beesblaas aan ingestorm het. Ons wis van niks. Ons is so kanend op die bal en Kraaie aan 't jag 't niemand die bul geware het nie. Nou, ek weet nie hoe't  deesdae geskrum wôre nie. Maar tyd en dae, aggen-taggen-tag daar rond, he ammel sommer ingeklim a' 'n bol los rol en daar geskrum moet wôre. En dié dag is dit toe ok so: dit is vyftien Morriesbergers diekant en tien, twaalf kraai daardie kant - twee van die kroks was toe al weer trug op die veld - en die manne klim in en jy hoor net maermerries kraak 't jy sil sweer dit is 'n trop boerbokke wat deur 'n lap droë olieboom breek. Ewentewil, dit was ok net wat ons mee' mening sak, hoor ek die Kraaie se agsteman roep boontoe en hulle kapteintjie skrou: "Vorentoe, manne, vorentoe..."

En reken, mee' die  't  hy "vorentoe" skrou, beginne die Kraaie mee' ons loop! Jie laer ons sak en jie meer ons druk, jie meer loop hulle mee' ons. Teen dié tyd brul die Kraaie se agsteman al soos 'n bees en dit proes en doen en ons gooi wal, maar dis so goed of ons een van hierdie nuwerwetse stootskrapers voor ons het. Hulle het ons naens oenr ons eie pale, oor die lyn en agter die pale, en daar loop swaai hulle die skrum en hulle sit diekant toe af mee' ons, trug na hulle eie pale se kant toe. Ons trap vaas en steek ysterklou in die grond en ons druk. Ons ploeg eenklik net sulke diep mote in die harde grond, maar hou kin ons hulle nie hou nie.

Hulle stoot ons die dag tien, twaalf keer veld op en veld af en dit is eers hier na die dertiende keer't ons breek - eenklik  meer om die skeidsregtertjie reg te sien, breek ons. En toe sil ons eers agterkom wat aan 't gebeure is: Sil die befoeterde bul van ou Koos Crous dan nie sy twee horings oener die broeksbene van die Kraaie se agsteman ingesteek en ons die wêreld vol rondgestoot het nie!

Ek sil noo' 't vergeet nie: die agstemannetjie had nog so 'n lang, rooi flennieoenerbroek aangehad. Reken, ons ploeg ou Koos Crous se land die dag vir hom so deeglik om 't hy die volgende Maandag net hawerpitte ko' insit. Ek het afterna gehoor die ou had dié jaar nogal 'n skaflike oes gehad!

W.O KUHNE

In : Afrikaans: Kortverhale 


Tags: koos crous se hawerland  morriesberg  nagmaalnaweek  herklaas  kemeel  aberdeen  aberdeen se kraaie  jy balie de klerk en yster wilkens  beesblaas  w.o kuhne 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola