www.myvolk.co.za

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 7 weeks ago

Hoërskool Overvaal en Afrikaans

Posted by Paul Joubert on Wednesday, January 24, 2018 Under: Redaksioneel

Hoërskool Overvaal en Afrikaans

Mediaverklaring – 24 Januarie 2018

“Die Afrikaanse Taalraad (ATR) verwelkom mev. Angie Motshekga, die nasionale minister van basiese onderwys, en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se rol in die “de-eskalering” van die spanning by Hoërskool Overvaal in Gauteng,” sê dr. Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad.

Die ATR hoop die stryd oor taal sal daarmee uit die howe en strate gehou word, en dat mense mekaar eerder deur sinvolle gesprek sal vind.

“Let wel, dit gaan hier egter nie net oor Hoërskool Overvaal of Afrikaans nie, maar oor moedertaalonderrig en meertaligheid in die algemeen,” sê dr. Steenkamp. “Daar bestaan geen kitsoplossings vir hierdie politiek oor taal nie. ’n Wyer gesprek oor onderwys en taal is duidelik nodig. Ons moet dringend ’n nuwe konsensus ontwikkel, ’n proses waaraan alle belanghebbers moet deelneem.”

As deel van hierdie gesprek oor taal moet openlik oor ras en rassisme gepraat word. “Ons moet ook praat oor die onbedoelde gevolge van ‘transformasie deur Engels’. Wie word deur verengelsing bevoordeel en wie word benadeel? Wanneer sluit taal in en wanneer sluit dit uit? Hoe pas taal en meertaligheid in by die Suid-Afrika wat ons almal wil hê? Hoe rym dit alles met internasionale bestepraktyk?”

’n Veldtog teen Afrikaans berus op ’n foutiewe stereotipe van Afrikaanssprekendes en Afrikaanse skole. Voormalige swart leerders van Overvaal ondersteun byvoorbeeld hulle skool, ten spyte van kru aanvalle op hulle integriteit. Swart leerders elders ondersteun ook openlik die gebruik van Afrikaansmediumonderrig. Die meeste Afrikaanssprekendes is in ieder geval bruin en het ook ’n behoefte aan Afrikaanse moedertaalonderrig, soos wat gemeenskapslede onlangs in koerante laat weet het.

“Uiteindelik moet dit moontlik wees om oor taal te praat sonder om ons vas te staar teen die bagasie van apartheid en vrese oor stamverbondenheid,” sê dr. Steenkamp. “Die samelewing waarby ons gaan uitkom, sal bepaal word deur hoe ons moedertaalonderwys en meertaligheid hanteer.”

Verreweg die meeste Afrikaanssprekendes verwerp rassisme. Hulle wil volwaardig deel wees van die Suid-Afrikaanse samelewing asook deel van die oplossings vir die uitdagings wat ons in die gesig staar. Samewerking is die beste manier om ’n beter toekoms vir al die land se kinders te skep.

Conrad Steenkamp
conrad@afrikaansetaalraad.co.za
082 613 6725

In : Redaksioneel 


Tags: die afrikaanse taalraad  mediaverklaring die afrikaanse taalraad   
www.myvolk.co.za Logo