www.myvolk.co.za

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 7 weeks ago

Hoërskool Overvaal en Afrikaans

Posted by Paul Joubert on Wednesday, January 24, 2018 Under: Redaksioneel

Hoërskool Overvaal en Afrikaans

Mediaverklaring – 24 Januarie 2018

“Die Afrikaanse Taalraad (ATR) verwelkom mev. Angie Motshekga, die nasionale minister van basiese onderwys, en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se rol in die “de-eskalering” van die spanning by Hoërskool Overvaal in Gauteng,” sê dr. Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad.

Die ATR hoop die stryd oor taal sal daarmee uit die howe en strate gehou word, en dat mense mekaar eerder deur sinvolle gesprek sal vind.

“Let wel, dit gaan hier egter nie net oor Hoërskool Overvaal of Afrikaans nie, maar oor moedertaalonderrig en meertaligheid in die algemeen,” sê dr. Steenkamp. “Daar bestaan geen kitsoplossings vir hierdie politiek oor taal nie. ’n Wyer gesprek oor onderwys en taal is duidelik nodig. Ons moet dringend ’n nuwe konsensus ontwikkel, ’n proses waaraan alle belanghebbers moet deelneem.”

As deel van hierdie gesprek oor taal moet openlik oor ras en rassisme gepraat word. “Ons moet ook praat oor die onbedoelde gevolge van ‘transformasie deur Engels’. Wie word deur verengelsing bevoordeel en wie word benadeel? Wanneer sluit taal in en wanneer sluit dit uit? Hoe pas taal en meertaligheid in by die Suid-Afrika wat ons almal wil hê? Hoe rym dit alles met internasionale bestepraktyk?”

’n Veldtog teen Afrikaans berus op ’n foutiewe stereotipe van Afrikaanssprekendes en Afrikaanse skole. Voormalige swart leerders van Overvaal ondersteun byvoorbeeld hulle skool, ten spyte van kru aanvalle op hulle integriteit. Swart leerders elders ondersteun ook openlik die gebruik van Afrikaansmediumonderrig. Die meeste Afrikaanssprekendes is in ieder geval bruin en het ook ’n behoefte aan Afrikaanse moedertaalonderrig, soos wat gemeenskapslede onlangs in koerante laat weet het.

“Uiteindelik moet dit moontlik wees om oor taal te praat sonder om ons vas te staar teen die bagasie van apartheid en vrese oor stamverbondenheid,” sê dr. Steenkamp. “Die samelewing waarby ons gaan uitkom, sal bepaal word deur hoe ons moedertaalonderwys en meertaligheid hanteer.”

Verreweg die meeste Afrikaanssprekendes verwerp rassisme. Hulle wil volwaardig deel wees van die Suid-Afrikaanse samelewing asook deel van die oplossings vir die uitdagings wat ons in die gesig staar. Samewerking is die beste manier om ’n beter toekoms vir al die land se kinders te skep.

Conrad Steenkamp
conrad@afrikaansetaalraad.co.za
082 613 6725

In : Redaksioneel 


Tags: die afrikaanse taalraad  mediaverklaring die afrikaanse taalraad   
www.myvolk.co.za Logo