O Heer, neem my gelapte gees
hy’s vuil, besmeer, vol haat en vrees,
maak U my weer- en waansin stom
en laat U vrede oor my kom.

Ek’s, nietige gebroke mens
wat kniel hier voor die dood se sens,
mag U my vang en hou my vas,
tot ek ontbind tot stof en as.

Laat U my gees dan weer vry loop
oor hemelweë gevul met hoop,
en wanneer U my huistoe bring,
O Here, mag U Eng’le sing.

© Pieter F. Bruwer