www.myvolk.co.za

6 plays

© Amanda Strydom

https://itunes.apple.com/za/album/ek-loop-die-pad/726617554?i=726618130

https://tunein.com/radio/Radio-Kuber-Kontrei-s263337/

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 30 April 1961

Adv. CR Swart se laaste dag as Goewerneur-generaal van SA

Die onafhanklikheidstrewe van die Nasionale Party was van die begin af in sy grondwet ingeskryf, en in 1934 is die betrokke art. 4 verander toe vir die eerste keer daarin bepaal is dat onafhanklikheid in ’n republikeinse staatsvorm verkry moet word.

Die hoof van so ’n staat sou President heet, maar tot met republiekwording was die staatshoof nog die Goewerneur-generaal. Adv. CR Swart, lank leier van die Nasionale Party in die Vrystaat en sy lewe lank vurige republikein, het op 12 Januarie 1960 die laaste Goewerneur-generaal van SA geword, ’n pos wat hy op hierdie datum neergelê het, hangende sy verkiesing tot die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961.

Posted 3 weeks ago
<p>Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…<br/></p>

Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 3 weeks ago
0 plays

© Coenie de Villiers

https://itunes.apple.com/za/album/daars-n-plek-feat-steve-hofmeyr/1417454043?i=1417454669

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 28 April 1945

Die CNO-Bewaarskool word in Pietermaritzburg geopen

Die beperking op moedertaalonderrig het groot ontevredenheid onder die Afrikaners van Natal ontketen. Uit protes teen hierdie beperking van Afrikaans as taalmedium vir onderrig, is daar op 7 Februarie 1944 in die stadsaal van Pietermaritzburg onder luide applous eenparig besluit om ’n eie CNO-Bewaarskool in die stad te stig.

Kragte is gekoördineer, en die Nasionale Instituut vir Onderwys en Opvoeding van die FAK het in samewerking met die Natalse Aksiekomitee besluit om oor te gaan tot die aankoop van ’n geskikte perseel in Pietermaritzburg waar die CNO-Bewaarskool opgerig sou word.

Daar is daadwerklik oorgegaan tot die insameling van geld, en die nodige bedrag is spoedig ingesamel. ’n Gebou is vir die bedrag van £5 500 aangekoop, en op 28 April 1945 is die CNO-Voortrekker-Bewaarskool amptelik deur prof. JC van Rooy en dr. E Greyling geopen.

Posted 4 weeks ago
0 plays

© Pieter Smith

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 27 April 1897

Chris Blignaut gebore

Met sy voordrag van ligte, humoristies Afrikaanse liedjies, wat hy self op die ukelele begelei het, het Chris August Blignaut groot populariteit geniet en die hele land in die twintiger-dertigerjare deurreis. Die plate wat hy gemaak het, het groot aftrek gekry en ’n groot rol gespeel om die Afrikaner se sanglus aan te wakker en hom aan te spoor om in sy eie taal te sing.

Hy is op 21 Julie 1974 oorlede. Die humoristiese en platvloerse het dikwels vir Afrikaans ’n deurbraak op nuwe terreine gemaak, omdat Nederlands aanvanklik gereserveer was vir die ernstiger, dieper dinge. In ’n tyd toe populêre sang gedreig het om heeltemal te verengels en die Afrikaner gekondisioneer is om sy eie taal te verag, het Chris Blignaut se vrolike en selfversekerde sang die volk aangegryp en die besef laat posvat dat dit lekker is om in Afrikaans te sing.

Posted 4 weeks ago
11 plays

© Tarryn Lamb

https://itunes.apple.com/za/album/vier-woorde/1419608465?i=1419608855

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 4 weeks ago

Die Erfenis van Ons Vaders...

Posted by Paul Joubert on Saturday, September 1, 2012 Under: Ons Geskiedenis

Dinsdag, 30 Mei 1961 het Ds. P.J Jordaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Drie Riviere die feesprogram by Laerskool Drie Riviere (geleë te Limpopo straat) geopen. Die feesprogram was die inhuldiging van die gedenkteken wat opgerig is op die skool se terrein, ter viering van die Republiekwording van Suid-Afrika, wat die volgende dag sou plaasvind. 

Sy tema "Die Erfenis van ons vaders..." was heel gepas, en hy het uit die Bybel aangehaal uit 1 Konings 21 verse 2 - 4. 

"...Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê: "Gee jou winderd vir my vir 'n kruietuin, want dit lê net langs my huis; dan gee ek jou 'n beter wingerd in die plek daarvan. Of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal." Maar Nabot het vir Agab geantwoord: "Mag die Here my daarvan bewaar dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan!". Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan omdat Nabot die Jisreëliet vir hom gesê het: "ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie". Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. 

Ds. Jordaan se toesprakie lui: "...Kinders, ek wil nie eintlik praat oor hierdie teks nie, ek wil wel 'n paar sakies noem sodat julle kan verstaan wat ons gelees het en kan weet hoe om dit op julle self toe te pas. Nabot se wingerd was 'n erfenis wat hy deur die Here van sy voorvaders ontvang het - daarom mag hy dit selfs nie eens aan die koning veruil, gee of verkoop nie. Ons het ook sulke erfenisse ontvang, wat ons nooit mag prysgee nie:

1. 'n Vaderland - ons sonnige Suid-Afrika - 'n vrye land! 'n Land met bloed gekoop!

2. 'n Moedertaal - vir ons die mooiste taal op aarde!

3. 'n Eie Geskiedenis - van Jan van Riebeek, Franse Hugenote, Voortrekkers, die Boererepublieke, die oorloë van Suid-Afrika 

    en Gods handelswyse met ons volk.

4. Ons geskiedenis - ons vrome voorouers het met hul godsdiens hierdie land gemaak wat hy is. Bewaar julle erfenis - en 

     waardeer dit!

Sê vandag: "Vaderland, ons sal die adel van jou naam met ere dra. Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika! Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry!"

Die feesprogram is begin met die vlaghuising, en ek wonder of die skool toe reeds die "nuwe Rupubliek" vlag in besit sou gehad het? Soos bo genoem, het Ds. Jordaan in egte Nasionalistiese vorm, die boodskap aan die jeug oorgedra. Die onthulling van die gedenksteen is volgens Laerskool Drie Riviere se argiewe, deur "ou moeders Bekker en Lotter" waargeneem. 

Na die onthulling, het personeel van die skool 'n geskiedkundige oorsig gelewer. Ek kon egter niks hiervan in die argiewe opspoor nie. Dr. F.P Jacobsz het daarna gevolg met 'n toespraak "Ons Toekomstaak", waarna bedankings deur Mnr. J.J Gevelink, die Voorsitter van die Skoolkommissie en Skoolraad, behartig is. 

Volgens die skool se argiewe, het 'n goeie aantal ouers die verrigtinge bygewoon en hulle dank uitgespreek vir die interessante en indrukwekkende program wat aangebied is. Die gedenksteen is opgerig deur "Moderne Graniet Grafsteenwerke" teen 'n koste van R150-00. Die bewoording op die gedenksteen is: "Republiek van Suid-Afrika 31 Mei 1961"


In : Ons Geskiedenis 


Tags: ds. p.j jordaan  31 mei 1961  gedenkteken republiekwording vereeniging  gedenkteken republiekwording laerskool drie riviere 
www.myvolk.co.za Logo