Dae uit ons Geskiedenis 5 April 1952

Posted by Paul Joubert on Wednesday, April 5, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 5 April 1952


Die Stem van Suid-Afrika

Op 30 en 31 Mei 1918 het die gevierde Afrikaanse volksdigter en -skrywer, C.J. Langenhoven, Die Stem van Suid-Afrika geskep, eers met net die eerste drie strofes. Op versoek het hy later 'n vierde strofe bygevoeg. Terselfdertyd het hy ook 'n melodie daarvoor gekomponeer.

Die woorde is onmiddellik aangeprys, maar die melodie het nie geslaag nie. Langenhoven het toe self 'n wedstryd aangekondig om 'n geskikte melodie te kry. Tientalle het ingeskryf, maar nie een van die melodieë het by die volk inslag gevind nie.

Na 'n eerste onsuksesvolle poging in 1919, het ds. Marthinus Lourens de Villiers in 1921 in Simonstad (Wes-Kaap) die toonsetting voltooi wat met geringe wysiginge vandag nog so gesing word. Die eerste uitvoering van die werk was in 1924 in die Groote Kerk in Kaapstad. Die gebruik om die daaglikse radioprogramme daarmee af te sluit en die Regering se keuse van hierdie melodie om by die eerste hysing van die Unievlag op 31 Mei 1928 saam met God save the King gespeel te word, het daartoe gelei dat die volk Langenhoven se woorde en De Villiers se toonsetting as nasionale simbool begin aanvaar het. In 1931 het die FAK 'n wedstryd uitgeskryf en die inisiatief geneem met die belê van twee Volksliedvergaderings om 'n eie amptelik erkende volkslied te verkry. 'n Verdere wedstryd is gereël en die keurkomitee het in 1927 Langenhoven se woorde en De Villiers se melodie eenparig aanvaar.

Vir baie jare daarna is die Stem van Suid-Afrika en God save the King as volksliedere gebruik. Die vertaling van Die Stem van Suid-Afrika in Engels, The Call of South Africa, is op 5 April 195 vir die eerste keer gebruik tydens die Van Riebeeckfeesvieringe in Kaapstad. Op 2 Mei 1957 het die Parlement besluit om Die Stem van Suid-Afrika as enigste volkslied van die Republiek van Suid-Afrika te aanvaar.

Op 20 April 1994 is Die Stem van Suid-Afrika en Nkosi sikelel' iAfrika as volksliedere aanvaar. 'n Verkorte weergawe is deur 'n komitee saamgestel, deur die Kabinet goedgekeur en met 'n proklamasie in die Staatskoerant van 10 Oktober 1997 tot amptelike volksied verklaar.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: die stem  die stem van suid-afrika  c.j. langenhoven  ds. marthinus lourens de villiers  god save the king  nkosi sikelel' iafrika 
www.myvolk.co.za Logo