www.myvolk.co.za

<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 37 minutes ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 23 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 23 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 2 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 2 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 2 days ago

Toets Tumblr

Ek toets om te sien of dit op my webtuiste gaan werk.

Posted 63 weeks ago

Dae uit ons geskiedenis 3 April 1866

Posted by Paul Joubert on Monday, April 3, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons geskiedenis 3 April 1866


J.B.M. Hertzog

Generaal J.B.M Hertzog is op 3 April 1866 op die plaas, Soetendal,  in die Wellington-dirstrik gebore. Hy is vernoem na sy peetvader, James Barry Munnik, wat vernoem is na dr. James Baary wat hom in die lewe in gebring het.

Barry Hertzog gaan skool op Kimberley en Stellenbosch, waar hy ook aan die Victoria Kollege sy B.A.-graad behaal. Daarna gaan hy na Nederland vir regstudies. Hy word benoem op die Vrystaatse regsbank en met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog sluit hy aan by die Vrystaatse magte as regsadviseur. Hertzog speel 'n belangrike rol in die oorlog as administrateur, strateeg en as handhawer van dissipline. AS lid van die Vrystaatse regering onderteken hy die Vrede van Vereeniging in Pretoria.

Na die oorlog word hy deel van die Oranjerivierkolonie se kabinet, waar hy hom beywer vir taal-en onderwysaangeleenthede. Teen 1910 is hy 'n erkende politikus en word hy ingesluit in gen. Botha se eerste Unie-kabinet. Al gou was daar al hoe meer wrywing tussen Hertzog en Botha, in so 'n mate dat Hertzog in 1913 uit die nuwe kabinet gelaat is.

Hy stig in 1814 die Nasionale Party en sy steun groei vinnig, veral as gevolg van woelinge rondom deelname aan die Eerste Wêreldoorlog en die uitbreek van die Rebellie. Alhoewel hy gekant was teen oorlogsdeelname was hy van mening dat die Rebellie vermy kon gewees het.

In 1924 behaal die Nasionale Party die eerste verkiesingsoorwinning met behlup van die Arbeidersparty, en in 1929 die eerste volslae oorwinning  sonder die Arbeiders. In 1933 stluit die Nasionale Party 'n koalisie met Smuts se Suid-Afrikaanse Party, net om met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog weer te skeur as gevolg van verskille oordeelname daarvan.

Op 5 September 1939 lê hy sy amp as Eerste Minister neer en met die Vrystaatse partykongres in 1940 was dit duidelik dat sy steun afgeneem het. Sy politieke loopbaan word beëindig, maar hy het sterk leierskap getoon in 'n onstuimige tyd.

Sy naam word steeds verbind aan die Hertzog-prys, wat hy self in 1914 ingestel het - die prys met die grootste prestigewaarde vir die Afrikaanse letterkunde.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: j.b.m. hertzog  jbm hertzog  james barry munnik hertzog  victoria kollege  vrede van vereeniging  hertzog-prys 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola