Sir Pierre van Ryneveld

Hierdie merkwaardige persoon is op 2 Mei 1891 op Senekal in die Vrystaat gebore en het op Winburg en aan die Grey Kollege in Bloemfontein skoolgegaan. Na sy skool- en universiteitsopleiding in Suid-Afrola