Dae uit ons Geskiedenis 13 November 1913

Posted by Paul Joubert on Saturday, November 12, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 13 November 1913

Die Fischer-Famlie

Abraham Fischer, 9 April 1850 - 13 November 1913, was regspraktisyn, advokaat en politieke leier in die Oranje-Vrystaat. Hy word in Maart 1900 voorsitter van 'n buitengewone gesantskap wat na Europa gestuur word om die tussenkoms van een of meer van die grotere moonthede in die Anglo-Boereoorlog te probeer bewerkstellig.

Na die oorlog beywer hy hom vir die verkryging van volle verantwoordelikhede bestuur vir die Oranje-Vrystaat en toe hierdie ideaal in November 1907 werklikheid word, word hy Eerste Minister van die Oranje-Vrystaat. As Vrystaatse afgevaardigede by die Nasionale Konvensie speel hy 'n belangrike rol in die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika en word later in die eerste Unie-kabinet van genl. Louis Botha aangestel.

Percy Ulrich Fisher was die tweede oudste seun van die egpaar Abraham en Ada (Robertson) Fischer. Hy was hoofregter van die hooggeregshof van die Oranje-Vrystaat en was die vader van Abraham (Bram) Fischer.

Bram verwerf die grade B.A. en LL.B. Hy was 'n knap student, asook 'n uitblinker in tennis en rugby. Hy word 'n Rhodes-student aan Oxford, Engeland, in 1932, waar hy onder die invloed van die radikale linkses kom. Hy besoek Rusland en is hoogs beindruk. Na sy terugkeer na SA in 1935 word hy advokaat en in 1952 koningsadvokaat.

Dit is onseker wanneer hy lid van die Kommunistiese Party van Suid-Afrika (KPSA) geword het. Hy word in 1964 aangekla onder die Wet op die Onderdrukking van Kommunisme maar 'verdwyn' op 25 Januarie 1965 en aanvaar die skuilnaam, 'Douglas Black'. Hy word opgespoor en op sorg van sy broer, dr. Paul Fischer geplaas. Hy sterf op 8 Mei 1975.

Hierdie saggeaarde en hulpvaardige mens met sy sterk leierseienskappe en skerp intellek was vir talle die simbool van 'n aarts-terroris, by ander 'n tragiese figuur wat deur gebeure fyngemaal is en vir die ander die versinnebeeld hy hoop vir die toekoms as kampvegter vir gelykheid en geregtigheid.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historise Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: abraham fischer  abraham en ada robertson fischer  bram fischer  douglas black  dr. paul fischer   
www.myvolk.co.za Logo