Dae uit ons Geskiedenis 10 Junie 1829

Posted by Paul Joubert on Saturday, June 10, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 10 Junie 1829


E.J.P. Jorrissen Staatsprokureur in die ZAR

Eduard Johan Pieter Jorrissen is op 10 Junie 1829 in  Zwolle, Nederland, gebore. Hy verwerf 'n doktorsgraad in Teologie aan die Rijksuniversiteit van Utrecht, voordat hy op inisiatief van Pres. T.F. Burgers na die Transvaal kom. Daar lê hy hom toe op regswetenskap en in 1876 word hy aangestel as staatsprokureur in die ZAR. In dieselfde jaar formuleer hy die Krygswet en in 1877 die Grondwet van die Zuid Afrikaanse Republiek.

Na die anneksasie van die Transvaal deur sir Theophilus Shepstone in 1877, bepleit hy die amptelike protes van die Transvalers teen Britse anneksasie, die beleid van lydelike verset teen die Britte en die stuur van 'n deputasie na Brittanje. Hy is lid van die eerste Transvaalse deputasie in 1877 na Brittanje, asook lid van die afvaardiging, onder leiding van Paul Kruger, na die Kaapse Parlement om te poog om die Britse federasie-planne vir Suid-Afrika te verydel en om die Kaapse Afrikaners se simpatie en steun vir die Transvaalse saak te wek. Na die Transvaalse Vryheidsoorlog is hy 'n sterk voorstander vir Transvaalse onafhanklikheid en beywer hy hom vir nouer politieke en ekonomiese samewerking tussen die Transvaal en Nederland, en daarom stig hy die Nederlandsche Vereeniging in Pretoria.

In 1894 verskyn sy bekende kodifikasie van die wette van Transvaal en die volgende jaar vereer die Rijksuniversiteit van Utrecht hom met 'n ere-doktorsgraad in Regswetenskap.

Ten spyte van sy bekwaamhede was Jorrissen nie bemind onder sekere lede van die Transvaalse gemeenskap nie. Hulle het hom nie altyd as regsgeleerde erken nie, omdat hy nooit formele opleiding op daardie terrein ontvang het nie. Nogtans is hy gerespekteer vir sy waardevolle bydrae gedurende 'n kritieke tydperk in die Transvaalse geskiedenis. In 1907 keer hy permanent na Nederland terug. Jorrissen is 'n voorbeeld van 'n groot aantal Nederlanders wat 'n belangrike rol in die geskiedenis van Suid-Afrika gespeel het.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel Deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: ejp jorrissen  ejp jorrissen staatsprokureur in die zar  eduard johan pieter jorrissen  zwolle nederland  rijksuniversitiet van utrecht  grondwet van die zuid afrikaanse rupubliek  nederlandsche vereeniging in pretoria   
www.myvolk.co.za Logo