# Afrikanerhart - die Trekpad van 'n Nasie

Geen groter liefde

April 19, 2017
Wanneer jy, Afrikanerkind,
So heerlik voor die vuur
Sit luister na die winterwind
Daar buite, koud en guur;

Wanneer jy van dade leer
Van menig dapp're held,
Vergeet nie Racheltjie de Beer -
Sneeuwitjie van die veld

O wonder dat 'n hart so warm
Nie al die sneeu kon smelt -
'n Hart wat sig so kon erbarm
Alleen daar op die veld!

                              - A.G. Visser

Jeughelde
P.J van der Watt
ISBN 0 86985 360 0 

Dae uit ons Geskiedenis 13 April 1838

April 9, 2017

Louis Tregardt kom in Lourenco Marques aan

Louis Tregardt (Trichardt), die eerste Voortrekkerleier wat die Kaapkolonie met sy trekgeselskap verlaat het,het reeds in 1834 met sy epiese tog begin. Teen Augustus 1837 het Tregardt die omgewing van Soutpansberg erlaat op sy laaste skof an Lourenco Marques (Delagoabaai), vandag Maputo, om kontak met die Portugese te maak.


Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 12 April 1947

April 8, 2017

C. Louis Leipoldt

Hoewel Leipoldt 'n medikus was, lewer hy sy grootste bydrae vir die land as skrywer. Sy skryfwerk sluit populêr-wetenskaplike geskrifte, joernalistieke werk, vertalings, verskeie bundels poësie sowel as dramas, romans, kortverhale en reisherinneringe in. As digter en dramaturg is hy een van groottstes wat Afrikaans opgelewer het.

Hy het grootgeword op Clanwilliam en was 'n baie eensame kind wat tuis deur sy pa onderrig is en deur sy ma omgang met ander kinders verbied is. H...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 11 April 1991

April 8, 2017

Orania

Met die bou van die Vanderkloof-besproeiingskanale as deel van die destydse omvangryke Oranje-riverprojek, het die Departement van Waterwese besluit om 'n dorp naby die kanale te vestig vir verblyf aan hulle werkers. So het 'n dorpie in 1963 tot stand gekom, halfpad tussen Hopetown en Petrusville op die wal van die Oranjerivier. Aanvanklik is na die dorp verwys as Vluytjeskraal, verwysend an die plaas waarop die dorp ontstaan het.

Die plaaslike ingenieur, Norman  Landsdell, het egter 'n...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 10 April 1820

April 8, 2017

Aankoms van die Britse Setlaars

In 1820 is groepe immigrante van verskillende dele van Engeland, Wallis, Skotland en Ierland op die oostelike grens van die Kaapkolonie gevestig. Dit het deel uitgemaak van 'n skema deur die Britse regering om die Oosgrens te beskerm teen aanhoudende infiltrasie in die Kolonie en aanvalle deur swart stamme, spesifiek die Xhosa.

Die eerste Britse Setlaars, 'n groep van 271 mense, het op 10 April 1820 aan boord die Chapman in Algoabaai aangekom. Hulle het eers in ...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 6 April 1652

April 6, 2017

Aankoms van Jan van Riebeeck aan die Kaap

Nadat die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie besluit het om 'n ververskingspos aan die Kaap te vestig, is Jan van Riebeeck benoem as die bevelvoerder aldaar en vertrek op 24 Desember 1651 uit Texel, Nederland, met 'n vloot van drie skepe. Hulle gooi op 6 April 1652 anker in Tafelbaai met die Drommedaris en die Goode Hoope. Die Reyger het die volgende dag aangekom, en die Walvis en die Olifant, wat 'n bietjie later vertrek het, kom op 7 Mei aan.

Die nederse...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 5 April 1952

April 5, 2017

Die Stem van Suid-Afrika

Op 30 en 31 Mei 1918 het die gevierde Afrikaanse volksdigter en -skrywer, C.J. Langenhoven, Die Stem van Suid-Afrika geskep, eers met net die eerste drie strofes. Op versoek het hy later 'n vierde strofe bygevoeg. Terselfdertyd het hy ook 'n melodie daarvoor gekomponeer.

Die woorde is onmiddellik aangeprys, maar die melodie het nie geslaag nie. Langenhoven het toe self 'n wedstryd aangekondig om 'n geskikte melodie te kry. Tientalle het ingeskryf, maar nie een van die m...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 4 April 1878

April 4, 2017

Kommandant Gideon Scheepers

Gideon Scheepers is op 4 April 1878 bebore en op 17 Januarie 1902 voor 'n Britse vuurpeleton tereggestel. Dit het gevolg op sy militêre optrede in die Oos-Kaap tydens die Anglo-Boereoorlog gedurende 1900 - 1901. Tydens dié operasies het hy uitvoering gegee aan die republikeinse opperbevel se opdrag om die plaaswonings van mense wat die Boeremagte vyandiggesind was, af te brand. Hy het ook nie-wit persone terregestel wat hulle aan spioenasie vir die Engelse skuldig...

Continue reading...
 

Dae uit ons geskiedenis 3 April 1866

April 3, 2017

J.B.M. Hertzog

Generaal J.B.M Hertzog is op 3 April 1866 op die plaas, Soetendal,  in die Wellington-dirstrik gebore. Hy is vernoem na sy peetvader, James Barry Munnik, wat vernoem is na dr. James Baary wat hom in die lewe in gebring het.

Barry Hertzog gaan skool op Kimberley en Stellenbosch, waar hy ook aan die Victoria Kollege sy B.A.-graad behaal. Daarna gaan hy na Nederland vir regstudies. Hy word benoem op die Vrystaatse regsbank en met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog sluit hy aan b...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 30 Maart 1660

March 30, 2017

Kirstenbosch

Uit navorsing en die implemente wat gevind is, is dit duidelik dat die Khoi of San ook die gebied waar Kirstenbosch vandag is, gebruik het voor die Europeërs se koms. Op daardie stadium was die hange van die berg met inheemse bos bedek wat na die vestiging van die Europeërs gekap is vir gebruik in die nedersetting.

Jan van Riebeeck het die plaas, Bosheuvel, agter Leeuberg, gekry nadat die Here XVII  hom toestemming gegee het om te boer. In sy dagregister meld Van Riebeeck op 30 ...

Continue reading...