# Afrikanerhart - die Trekpad van 'n Nasie

Dae uit ons Geskiedenis 11 Augustus 2004

August 11, 2017
Dae uit ons Geskiedenis 11 Augustus 2004

Groot oop myne op soek na Diamante

Mnr. Steve Lunderstedt, 'n bekende geskiedkundige, skrywer en toeristegids in Kimberley, Noord-Kaap, vertel dat hy in die Farmer's Weekly van 11 Augustus 2004 gelees het dat die Jagersfontein-gat die rekord hou vir die wêreld se grootste myngat wat met hande gegrawe is. Aangesien hierdie eer in die verlede aan die Kimberley se Groot Gat, of die Kimberleymyn, "behoort" het, het hy besluit om deeglike en omvattende navorsing oor die saak te doen wat ook ander myne sou insluit. Hy lewer op 19 Mei 2005 'n lesing in hierdie verband by 'n vergadering van die Historiese Vereniging van Kimberley en die Noord-Kaap en die McGregor-museum in Kimberley.

Toe oop-tipe bewerking by die Kimberleymyn na 'n massiewe rotsstorting op 7 November 1888 gestaak is, was die diepte van die myn ongveer 460 voet (140m). Daarenteen was die uiteindelike diepte, ook met die oop-tipe bewerkingsmetode, van die Dutoitspanmyn (Kimberley), 510 voet (155m), die Bultfonteinmyn (Kimberley) 620 voet (182m) en die Jagersfonteinmyn 660 voet (201m) wat vermoedelik later tot 720 voet (22m) diepte gevorder het.

Die volgende tabel verskaf interessante vergelykbare statistiek (1988):

Kimberleymyn:
Oppervlakte: 18.1ha
Diepte van water in die gat: 50m
Diepte van die grondvlak tot by die water: 165m
Diamante ontdek: Vanaf 1871 tot 1916 14,504,566 karaat
Grootste diamnt ontdek: 503,5 karaat

Jagersfonteinmyn:
Oppervlakte: 19.6ha
Diepte van water in die gat: 125m
Diepte van die grondvlak tot by die water: 190m
Diamante ontdek: Vanaf 1887 tot 1971 9,713,364 karaat
Grootste diamnt ontdek: 972 karaat

Dit wil dus voorkom asof die Kimberleymyn onttroon is as die grootste en diepste myngat wat met hande gegrawe is. (Let daarop dat hier net gekonsentreer is op die statistiek wat betrekking het op myngate wat met hande gegrawe is en dat die ander metodes van mynaktiwiteite byvoorbeeld myntonnels, nie bespreek is nie.)

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

 

Spotprent Zapiro | Geheime stem

August 10, 2017


Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis - 10 Augustus 1960

August 10, 2017

Erich Mayer

Mayer, kunsskilder en grafiese kunstenaar van formaat, is op 19 April 1876 in Karsruhe, Duitsland gebore. Hy kom in 1898 om gesondheidsredes na Suid-Afrika en vestig hom op Vrede in die Vrystaat. Sy verblyf tussen die Boere laat hom lewenslank besonder toegeneë teenoor hulle voel, met 'n behoefte om die Afrikaner uit te beeld.

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog sluit hy hom by die Duitse Korps aan en word op 21 Oktober 1899 by Elandslaagte krygsgevange geneem en na St. Hel...

Continue reading...
 

Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)

August 9, 2017

Watter rivier vloei onderskeidelik deur die Maties en die Pukke se Universiteitsdorpe?


Dawid van Lill is 'n bekende vraesteller wat al sy slag op radio, televisie, in tydskrifte en op die Internet gewys het. Hy het die gewilde televisieprogram Flinkdink in 1984 en 1986 gewen. Dawid was was twaalf jaar lank programbestuurder by Punt Geselsradio. Daarna het hy besluit om van sy belangstelling in algemene kennis en feite 'n loopbaan te maak, en as inligtingsmakelaar by Think Media stel hy ...
Continue reading...
 

Lykshuisland - Pieter F. Bruwer

August 9, 2017

Lykshuisland

Ons land is nou 'n groot lykshuis
waar almeer voormalige mense
oraloor in plasse bloed rondlê
met hul dooie monde steeds oop,
asof hul elkeen nog tevergeefs
'n laaste woord probeer te sê.

Maar die laaste woord’s gespreek
op familieplase en kleinhoewes,
langs hoofpaaie en in hospitale
word hul deur die dood gekaap,
slim soos die houtjie van die galg
dra hul menings nou g'n waarde.

Hul word soos baggasie afgevoer
en net soos karkasse in 'n slagpale
word elke kadawer dan ge-e...


Continue reading...
 

Wat 'n Vraag! (Ken jy jou land?)

August 2, 2017

Watter Suider-Afrikaanse hoofstad was vroeër bekend as /Ai/gams, Otjomuise, Queen Adelaide's Bath, Elberfeld en Concordialville?

Dawid van Lill is 'n bekende vraesteller wat al sy slag op radio, televisie, in tydskrifte en op die Internet gewys het. Hy het die gewilde televisieprogram Flinkdink in 1984 en 1986 gewen. Dawid was was twaalf jaar lank programbestuurder by Punt Geselsradio. Daarna het hy besluit om van sy belangstelling in algemene kennis en feite 'n loopbaan te maak, en as...
Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 20 Julie 1901

July 20, 2017

Krugerhuis en Heldeakker

Die woning van President Paul Kruger is geleë net minder as 'n kilometer vanaf die Kerkplein, Pretoria, te Kerkstraat 60, Pretoria-Wes. Dit is 'n eenvoudige maar stewige, ruim woonhuis sonder enige bepaalde boustyl. Die huis is vandag nog in sy oorspronklike toestand.

President Paul Kruger het die erf (erf308) waarop die huis staan van James Kelly vir £500 gekoop en Charles Clark het die huis daarop gebou kort nadat mnr. Kruger in Mei 1883 President van die ZAR gewor...

Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 16 Julie 1906

July 16, 2017

Alfred Beit, Mynmagnaat

Die feit dat hy geen merkbare akademiese aanleg getoon het nie, sou daartoe lei dat alfred  Beit 'n multi-miljoenêr word. Hy is in Duitsland gebore en omdat hy nie geskik geag is om universiteitsopleiding te ontvang nie, gaan werk hy in 'n familie-besighed wat in edelstene handel gedryf het.
 
Hy het baie aanleg hiervoor getoon en word in 1875 na Suid-Afrika gestuur as agent vir die Lippert-maatskappy. Hy het drie jaar lank vir hulle in Kimberley gewerk en toe 'n onafha...
Continue reading...
 

Spotprent vir die Dag: 'n ANC vis!

July 7, 2017


Continue reading...
 

Dae uit ons Geskiedenis 6 Julie 1916

July 6, 2017

Skeppers van sketse, Essays en ander kort Prosa

Een van die persone wat besondere status aan sketse, essays en ander kort prosa in Afrikaans gelewer het, was Audrey Bettie Blignault wat op 6 Julie 1916 op Bredasdorp in die Wes-Kaap gebore is. Sy was aanvanklik verbonde aan die redaksie van Die Huisvrou en sedert 1950 behartig sy die rubriek 'Uit die Dagboek van 'n vrou' in Sarie Marais. Sy versamel die beste van haar essays in 'n tiental bundels waaronder in Klein maat (1955), Die Plesierboom ...

Continue reading...