Afrikanerhart - Die Trekpad van 'n Nasie

...Antjie Somers kom jou vang! 'n Uitdrukking wat soms gebruik word om stout kinders bang te maak. Antjie Somers was n geheimsinnige Koi-vroue in mansklere geklee.