...Allawêreld! Jy het my laat skrik! 'n Uitroep van verbasing of afkeur. Uit die Nederlands: alla wêreld wat verwys na God ter wêreld! Die woord God is met Allah vervang, vanweë die daaglikse aanraking met die Moslems in Suid-Afrika.