AFRIKANER BLOED

Afrikaner bloed,

Heil van ons land!

Afrikaner moed,

Strydvaardig’ hand!

Kultuur, jong en vris,

Taal wat heerlik klink!

Afrikaans hý is

Wat soos Afrikaner dink!

Christen saam met Jood,

Boer en Engelsman:

’Selfde wyn en brood,

Gelyk is ook hul van.

Trots en onversaag,

„Angs” – ‘n vreemde woord.

Gee vyand volle laag!

Werp t’rug waar hul behoort!

Selfopoffering –

Dís ons plig – ons eer:

Gereed is elke kring,

Gereed is vloot en leër!

Moedig tydens wel,

Moedig tydens wee!

Veg selfs deur die hel –

In ons volkstryd mee!

Ons is Afrikaners,

Trots om so te heet:

Vasberade slaners

Teen barbaarse kreet!

Laat die vyand bewe

Teenoor ons slaende hand!

Heer! Ek het één lewe:

Dít wy ek aan my land!

,, Gee vyand volle laag!”

                © Pieter Cohen Hamburg